Zahvala

Zahvaljujem se svojim sodelavcem za marljivo in odlično opravljeno delo, za vloženi trud pri pripravi gradiva, ki je sedaj pred nami.
Oblikovalcem, ki so s svojimi idejami in znanjem, predvsem pa s potrpežljivim delom pozno v noč prispevali, da sta nastala klapko in klapka ter gradivo spravili v ustrezno obliko.
Zahvala gre tudi vsem ostalim inštitucijam, Veterinarski upravi Republike Slovenije, Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije, območna enota Piran, Morsko biološki postaji Piran, ki so nesebično prispevale informacije, ki so vključene v gradivo, kot seveda tudi našim pridnim in vestnim školjkarjem.
Še posebaj se zahvaljujem Evropski Uniji, Evropskemu skladu za ribištvo: za trajnostni razvoj ribištva, Republiki Sloveniji, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ter Obalni akcijski skupini »Ribič« za izkazano zaupanje, podporo in sodelovanje.
Brez vaše pomoči in podpore bi školjkarska panoga usahnila ali zašla v še večje težave v današnjem  nepredvidljivem času.

Hvala vam!

Suzana France
(Gastro project d.o.o.)